Mengapa peguam bohongi akujanji? -Fatihah Jamhari

“SEORANG peguam­bela dan peguamcara dalam pada bertindak dengan penuh hormat kepada mana-mana tribunal yang dihadirinya, hendaklah tanpa takut menegakkan kepentingan anak guamnya, kepentingan keadilan dan kemuliaan profesion tanpa mengambil kira akibat yang tidak menyenangkan sama ada kepada dirinya sendiri atau kepada mana-mana orang lain.” – Aturan 16, Kaedah-Kaedah Profesion Undang-Undang (Amalan dan Kesopanan) 1978. Intipati…

Nasib Tanah Simpanan Melayu? – Ku Amirul Faiz Ku Seman

“TERPAHAT secara tersirat – ter­tera secara tersurat di dalam Perlembagaan Persekutuan semangat menjunjung Tujuh Wasiat Raja-Raja Melayu, yang secara tegas menetapkan antaranya kedaulatan Raja-Raja, Islam sebagai Agama Persekutuan, bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, tanah simpanan Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain, diberikan jaminan untuk dilindungi pada setiap masa. Perkara-perkara ini tidak…

Di mana letak tanah simpanan Melayu? – Ku Amirul Faiz Ku Seman

SALAH satu resolusi yang diputuskan dalam Konvensyen Memperkukuh Pasak Negara: Ke Arah Wasiat Lebih Tersurat yang diadakan baru-baru ini adalah mengenai isu tanah rizab Melayu. Isu ini menjadi ­tumpuan memandangkan terdapatnya tindakan tidak bertanggungjawab yang gagal menguruskan tanah rizab Melayu dengan baik seperti yang dimandatkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Tanah simpanan Melayu mempunyai sejarah panjang yang…

Malukah Melayu dengan fitrahnya? – Fatihah Jamhari

MELAYU memang dah lama lupa asalnya, ke­rana malu akan dirinya, takut dikata sakailah pula.” – Seloka Melayu. Ketinggian adab dan pekerti bangsa Melayu bukan hanya kerana fitrah bangsanya. Tetapi lebih utama lagi, kerana wujud pegangan agama Islam sebagai panduan hidup yang memperhaluskan kerapian bangsa Melayu. Ini jelas apabila dilihat daripada lipatan sejarah bagaimana seawal abad…

Mengiktiraf hak asasi pelarian di Malaysia – Muhammad Faris Zaidi

ISU hak asasi manusia sering kali menjadi sebutan dalam kalangan masyarakat umum. Hak-hak asasi ini adalah terjamin di bawah Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia (UDHR) dan di Malaysia, adalah termaktub di bawah Perlembagaan Malaysia. Namun, dalam membincangkan isu-isu hak asasi, fokus sering diberikan kepada hak-hak rakyat tempatan. Sering kali kita lupa akan hak-hak pelarian. Pelarian…