KENYATAAN MEDIA: Pindaan Anti-Diskriminasi Terhadap Akta Kerja 1955 Suatu Usaha Baik; Perlu Pastikan Cakupan Menyeluruh

14 Januari 2018 Gabungan Pertubuhan-Pertubuhan Masyarakat Sivil Malaysia bagi Proses Semakan Berkala Sejagat (Malaysian Alliance of Civil Society Organisations in the UPR Process, “MACSA”) mengalu-alukan dan menyokong kenyataan oleh Kementerian Sumber Manusia bertarikh 13 Januari 2018, bahawa Akta Kerja 1955 akan dipinda bagi menangani diskriminasi di tempat kerja. Hal ini berikutan isu larangan pemakaian tudung…

Aspek perundangan dan bahasa – Fadilah Ahmad

PADA awal 2009, Malaysia digemparkan dengan isu kon­troversi penggunaan kalimah ‘Allah’ dalam penerbitan The Herald – sebuah majalah mingguan Gereja Roman Katolik terbitan dalam bahasa Melayu. Ini berikutan pihak Titular Roman Catholic Archbishop (pihak gereja) memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi untuk semakan kehakiman terhadap keputusan Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang melarang penggunaan kalimah ‘Allah’ dalam…

MEDIA STATEMENT ON HUMAN RIGHTS DAY: Human Rights Shaped By Cultural Contexts

10 DECEMBER 2017 1. The Centre for Human Rights Research & Advocacy (CENTHRA), one of the many civil society organisations (CSOs) forming part and parcel of the Malaysian Alliance of Civil Society Organisations in the Universal Periodic Review (UPR) Process (MACSA), was formed in response to the urgent need to reconcile the seemingly insurmountable distance…

Komuniti tiada kewarganegaraan – Fatihah Jamhari

BERDASARKAN data dikeluarkan Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Hal Ehwal Pelarian (UNHCR) sehingga 2013, terdapat 40,000 orang di Malaysia yang dianggap sebagai tiada kerakyatan, manakala melalui jawapan Menteri Dalam Negeri di Parlimen pada 31 Oktober 2016, perangkaan kerajaan menyatakan ada 290,437 kanak-kanak di bawah 18 tahun yang tidak memiliki kewarganegaraan dari mana-mana negara. Daripada jumlah…

MEDIA STATEMENT: Advocating Atheism Is Against The Constitution

30 NOVEMBER 2017 The right to freedom of expression, as protected under Article 10 of the Federal Constitution, is accompanied by both the implicit and legal responsibility to exercise that right responsibly and in ways that do not disrupt the peace and harmony of our Malaysian society. In a country like Malaysia, where all religious…