Mempertegas Kesultanan dan Kerajaan bersempena Hari Malaysia — Aidil Khalid

Pada tahun 1977, seorang hakim Mahkamah Persekutuan pernah mengungkapkan seuntaian kata-kata yang amat penting dalam menetapkan hala-tuju negara ini sebagai sebuah negara-bangsa yang merdeka lagi berdaulat. Hakim tersebut, yang kemudiannya diangkat menjadi Ketua Hakim Negara dan telah menulis begitu banyak penghakiman penting yang menjadi rujukan sehingga ke hari ini, juga kemudiannya telah ditabalkan sebagai Sultan…