KENYATAAN MEDIA: Pengumuman Penyerahan Laporan Gabungan Ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, Geneva

26 MAC 2018 Gabungan Organisasi Masyarakat Sivil Di Dalam Proses Semakan Berkala Sejagat (UPR) atau Malaysian Alliance of Civil Society Organisations in the UPR Process (ringkasnya MACSA) ditubuhkan pada 27 Oktober 2017 sebagai penzahiran permuafakatan 47 organisasi masyarakat sivil Islam (ICSO) dalam menyumbangkan idea, tenaga dan kepakaran masing-masing untuk mengoptimumkan penyertaan masyarakat sivil di dalam…

Undang-undang kahwin bawah umur – Muhammad Izhar Mohd. Salehuddin

SETIAP insan dalam naluri hati masing-masing sentia­sa mengimpikan untuk memiliki pasangan, berkahwin, mempunyai zuriat sekali gus melengkapi dan mencapai maksud membina sebuah institusi perkahwinan dan kekeluargaan. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam institusi masyarakat pada masa kini masih dapat kita de­ngar kisah-kisah berkenaan perkahwinan bawah umur. Isu tunjang perkahwinan bagi pasangan yang masih muda adalah sama…

Kuasa pengguna tidak digeruni, mengapa? – Ku Amirul Faiz Ku Seman

DALAM konteks konsume­risme, semua daripada kita adalah pengguna. Isu yang sering dibincangkan oleh pengguna tahun ini tidak lain tidak bukan adalah tentang isu kos sara hidup. Isu yang sering menarik perhatian masyarakat dan pengguna adalah berkenaan harga barangan keperluan asas yang dilihat sebagai tinggi dan melampau. Isu ini memberi kesan secara ‘pukul rata’ kepada semua…

Antara hak dan batasan bersuara – Ilyani Khuszairy

HAK untuk bersuara, berekspresi atau mengutarakan pandangan sememangnya telah terpelihara di bawah Perkara 10(1)(a) Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa setiap warganegara berhak ke atas kebebasan bercakap dan bersuara. Kebebasan ini banyak membantu dalam melindungi hak masyarakat awam dalam mengekspresikan pandangan masing-ma­sing dalam konteks peradaban masa kini. Namun terdapat segelintir masyarakat kita yang terlalu taksub menggunakan…

KENYATAAN MEDIA: MACSA Memuji Komitment Kebangsaan dalam Hak Asasi Manusia

1 Mac 2018 Pada hari ini kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelancaran Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP). Malaysian Alliance of Civil Society Organisations in the UPR Process atau Gabungan Organisasi Masyarakat Sivil Dalam Proses Semakan Sejagat (MACSA) mengambil peluang ini untuk merakamkan penghargaan serta memuji kesungguhan dan komitmen Kerajaan dalam membela, menghormati dan mempromosikan…