MEDIA STATEMENT: COMANGO attack of fellow human rights defenders smacks of diversion and desperation – MACSA

8 JUNE 2018 The Malaysian Alliance of Civil Society Organisations in the UPR Process (MACSA) is disappointed that the Coalition of Malaysian NGOs in the UPR Process (COMANGO) has chosen to frame its own UPR stakeholder report on Human Rights in Malaysia with unprovoked, malicious attacks on their fellow human rights defenders. MACSA, like COMANGO,…

Hak asasi manusia di tempat sewajarnya – Fatihah Jamhari

“RAKYAT yang tanpa hak hukum, bukanlah rak­yat merdeka. Hak hukum yang tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hukum yang ditulis di atas air.” – Kesaksian Akhir Abad, WS Rendra. Proses Semakan Berkala Sejagat (UPR) adalah meka­nisme yang diwujudkan di bawah Majlis Hak Asasi Manusia (HRC), Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) me­lalui Resolusi 60/251. Dalam…

KENYATAAN AKHBAR: Menangani Masalah Diskriminasi Agama Dan Gangguan Seksual Di Kalangan Wanita Ditempat Kerja

31 Mac 2018 Penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan negara telah meningkat dari 5.72 juta dalam suku kedua tahun 2017 kepada 5.76 juta dalam suku ketiga tahun yang sama, seperti yang dinyatakan oleh Ketua Perangkawan, Jabatan Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin. Kadar penyertaan wanita dalam tenaga kerja di Malaysia adalah 54.3% pada tahun…

KENYATAAN MEDIA: Pengumuman Penyerahan Laporan Gabungan Ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, Geneva

26 MAC 2018 Gabungan Organisasi Masyarakat Sivil Di Dalam Proses Semakan Berkala Sejagat (UPR) atau Malaysian Alliance of Civil Society Organisations in the UPR Process (ringkasnya MACSA) ditubuhkan pada 27 Oktober 2017 sebagai penzahiran permuafakatan 47 organisasi masyarakat sivil Islam (ICSO) dalam menyumbangkan idea, tenaga dan kepakaran masing-masing untuk mengoptimumkan penyertaan masyarakat sivil di dalam…

Antara hak dan batasan bersuara – Ilyani Khuszairy

HAK untuk bersuara, berekspresi atau mengutarakan pandangan sememangnya telah terpelihara di bawah Perkara 10(1)(a) Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa setiap warganegara berhak ke atas kebebasan bercakap dan bersuara. Kebebasan ini banyak membantu dalam melindungi hak masyarakat awam dalam mengekspresikan pandangan masing-ma­sing dalam konteks peradaban masa kini. Namun terdapat segelintir masyarakat kita yang terlalu taksub menggunakan…

KENYATAAN MEDIA: MACSA Memuji Komitment Kebangsaan dalam Hak Asasi Manusia

1 Mac 2018 Pada hari ini kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelancaran Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP). Malaysian Alliance of Civil Society Organisations in the UPR Process atau Gabungan Organisasi Masyarakat Sivil Dalam Proses Semakan Sejagat (MACSA) mengambil peluang ini untuk merakamkan penghargaan serta memuji kesungguhan dan komitmen Kerajaan dalam membela, menghormati dan mempromosikan…