Kertas Kerja: “Mengulang Tegas Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan dan Sistem Perundangan Negara” oleh Aidil Khalid dan Nursabihah Mohtar

“Bagi mengelak dari terjerumus ke dalam lingkaran hujah-hujah yang terkongkong dalam kerangka politik kepartian semata-mata, adalah penting untuk peruntukan-peruntukan dalam Perlembagaan itu sendiri diteliti dan dinilai secara cermat, objektif dan menyeluruh. Tetapi ini pun belum tentu lagi boleh menjamin sepenuhnya objektiviti dalam menilai, kerana agenda-agenda kepartian adakalanya masih dapat menyusup ketika proses pentafsiran dilakukan. Sebagai…