Kertas Kerja: “Mengulang Tegas Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan dan Sistem Perundangan Negara” oleh Aidil Khalid dan Nursabihah Mohtar

“Bagi mengelak dari terjerumus ke dalam lingkaran hujah-hujah yang terkongkong dalam kerangka politik kepartian semata-mata, adalah penting untuk peruntukan-peruntukan dalam Perlembagaan itu sendiri diteliti dan dinilai secara cermat, objektif dan menyeluruh. Tetapi ini pun belum tentu lagi boleh menjamin sepenuhnya objektiviti dalam menilai, kerana agenda-agenda kepartian adakalanya masih dapat menyusup ketika proses pentafsiran dilakukan. Sebagai misalan, kita melihat ada yang bertegas bahawa Malaysia tidak boleh dikatakan beridentitikan Islam kerana perlembagaannya kononnya disusun dari pilar-pilar sekular, sedangkan terdapat bukti-bukti kukuh solid lagi konkrit bagi menyatakan sebaliknya.”

Muat-turun keseluruhan kertas kerja di sini: Mengulang-Tegas Kedudukan Islam

Advertisements

One thought on “Kertas Kerja: “Mengulang Tegas Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan dan Sistem Perundangan Negara” oleh Aidil Khalid dan Nursabihah Mohtar

  1. Pingback: The Solution is but One: Abide by the Federal Constitution | Concerned Lawyers for Justice –C.L.J–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s